Human Highway
Robust leiderschap

Robust leiderschap

In onze westerse samenleving zijn zakelijke beslissingen doorgaans gestoeld op rationele en ‘wetenschappelijke’ modellen. Leiders in organisaties gaan doelgericht en analytisch te werk. Processen worden (veelal top-down) in gang gezet en de resultaten moeten meetbaar zijn.

Maar deze benaderingswijze gaat voorbij aan de gevoelscomponent. Intuïtief beslissen hebben we verleerd of durven we niet aan.  Aan deze factor, die gestuurd wordt vanuit de rechter hersenhelft, wordt in onze westerse samenleving vaak voorbij gegaan en niet echt serieus genomen. De norm is dat je alleen kunt sturen op cijfers en kpi’s.
Iedere beslissing wordt genomen op basis van de beschikbare gegevens, die vaak slechts een deel van alle relevante informatie bevat. 

Op beslissingsmomenten kan  intuïtie een zeer waardevolle rol vervullen, of je dit nu begrijpt of niet.

Leiden op gevoel

Dit is geen gewoon trainingsprogramma waarbij je betaalt om te spelen. Deze route van Human Highway zal je leren om logica en gevoel te combineren. Om beide hersenhelften te gebruiken, niet alleen de helft die we zo goed kennen. We leren te leiden op gevoel.

Leiden met creativiteit

Robust leiderschap kent meerdere elementen. Leiden op basis van creativiteit leert je om niet alleen op je gevoel te vertrouwen maar ook de tools en methodieken om creativiteit te gebruiken. Leren om niet alleen in woorden, maar ook visueel beter uit de verf te komen. Om mogelijkheden te zien vanuit andere perspectieven en om deze mogelijkheden te selecteren en de juiste keuzes te maken.

Leiden zonder twijfel

Robust leiderschap gebruikt het HAMER model als basis. Waar hier het eerste element van de hamer, Hard, het fundament is voor leiderschap. Als je een keuze hebt gemaakt, ga je er vol voor. Geen half werk, Hard en gericht, zoals je een spijker erin slaat. Dat lukt niet met een halfslachtige slag. Met de juiste snelheid, met de juiste tools en in een omgeving die ervoor geschikt is. Twijfel laten we ver achter ons.

Leiden met energie

Als aanvulling op de andere drie elementen van robust leiderschap is het omgaan met je energie. Dit is breder dan alleen jij als werknemer. Het gaat om jou als persoon. IQ,EQ, FQ en SQ. Vier intelligenties (Covey) die samen bepalen hoe energiek jij als leider bent.